Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo, stran 5699.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Naklo na 17. redni seji dne 29. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo
1. člen
V Sklepu o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo se spremeni in dopolni 1. člen, ki se kot tak glasi:
»Za obremenjevanje nepremičnega premoženja Občine Naklo z ustanovitvijo stvarnih pravic se določi odškodnina:
– v višini 15 EUR/tm brez DDV za stavbna zemljišča,
– v višini 1,76 EUR/tm brez DDV za kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča.«
2. člen
V prejšnjem členu določena odškodnina se uporablja za ustanovitev služnostnih pravic za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0017/2013
Naklo, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost