Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1881. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, stran 5678.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti
1. člen
V Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Študijo izdela odgovorni projektant, ki ima pooblastilo za projektiranje požarne varnosti.«.
2. člen
Študije, za katere so bile pogodbe za izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko še do 30. junija 2013 izdelajo v skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-110/2013-9
Ljubljana, dne 6. junija 2013
EVA 2013-1911-0008
Soglašam!
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost