Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1873. Uredba o spremembah Uredbe o kombiniranem prevozu, stran 5676.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o kombiniranem prevozu
1. člen
V Uredbi o kombiniranem prevozu (Uradni list RS, št. 4/01) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »tovorni list K504« nadomesti z besedilom »tovorni list SPPO-1«.
2. člen
V 5. členu se v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi: »če prevaža intermodalno prevozno enoto ali«.
3. člen
V 8. členu se besedilo »tovorni list K504« nadomesti z besedilom »tovorni list SPPO-1«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-27/2013
Ljubljana, dne 6. junija 2013
EVA 2013-2430-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica