Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1599. Sklep o obračunu omrežnine s postavke odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova dimenzije vodomera, stran 4946.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 13. seji dne 25. 4. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
Podjetjem, ki imajo v vodomerno oskrbo zajeto tudi zunanje hidrantno omrežje in posledično vgrajene vodomere dn 80 (3'') ali večje dimenzije, se pri obračunu omrežnine s postavke odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova dimenzije vodomera upošteva faktor 15.
Sklep velja s sprejetjem, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.
Št. 35403-25/2013-1
Žiri, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.