Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4942.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
1. parc. št. 1724/19 – pašnik, v izmeri 32 m2, k.o. Gotovlje,
2. parc. št. 1706/3 – pot, v izmeri 1.136 m2, k.o. Pongrac,
3. parc. št. 1706/4 – pot, v izmeri 1.069 m2, k.o. Pongrac,
4. parc. št. 1708/4 – pot, v izmeri 611 m2, k.o. Pongrac in
5. parc. št. 1714/6 – pot, v izmeri 369 m2, k.o. Pongrac.
II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se na parc. št. 1724/19, k.o. Gotovlje, parc. št. 1706/3, k.o. Pongrac, parc. št. 1706/4, k.o. Pongrac, parc. št. 1708/4, k.o. Pongrac, in parc. št. 1714/6, k.o. Pongrac, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-0001/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.