Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1592. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013, stran 4937.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. aprila 2013 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 15/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.392.492,99 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Stavbna zemljišča
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|ZAPOREDNA|SAMOUPRAVNA|KATASTRSKA|PARCELNA|KVADRATURA| POSPLOŠENA |
| ŠTEVILKA| LOKALNA | OBČINA IN|ŠTEVILKA|  m2  | TRŽNA OZ. |
|     | SKUPNOST |  ŠIFRA |    |     |ORIENTACIJSKA|
|     |      |KATASTRSKE|    |     |  VREDNOST |
|     |      | OBČINE |    |     | NEPREMIČNINE|
|     |      |     |    |     | v EUR (m2) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  43  |  Občina | 1001 – |  del | cca 24 | cca 651,00 |
|     |  Žalec  | Petrovče | 384/14 |     |  (27,13)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  44  |  Občina | 1001 – |  del | cca 200 | cca 5.500,00|
|     |  Žalec  | Petrovče | 209/7 |     |  (27,13)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  45  |  Občina |  978 – | 1713 |  548  |  12.658  |
|     |  Žalec  | Studence |    |     |  (23,10)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  46  |  Občina |  978 – |  del | cca. 32 |  320,00  |
|     |  Žalec  | Studence | 1683/11|     |  (10,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  47  |  Občina |  997 – | 523/90 |  423  |4.230 (10,00)|
|     |  Žalec  | Gotovlje |    |     |       |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  48  |  Občina |  997 – | 1724/19|  32  | 320 (10,00) |
|     |  Žalec  | Gotovlje |    |     |       |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  49  |  Občina |  995 – | 441/10 |  34  |  1.530,00 |
|     |  Žalec  | Šempeter |    |     |  (45,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  50  |  Občina |  995 – | 441/11 |  85  |  3.825,00 |
|     |  Žalec  | Šempeter |    |     |  (45,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  51  |  Občina |  995 – | 435/8 |  1.132 | 50.940,00 |
|     |  Žalec  | Šempeter |    |     |  (45,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  52  |  Občina |  995 – | 444/5 |  122  |  5.490,00 |
|     |  Žalec  | Šempeter |    |     |  (45,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
Kmetijska in gozdna zemljišča
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|ZAPOREDNA|SAMOUPRAVNA|KATASTRSKA|PARCELNA|KVADRATURA| POSPLOŠENA |
| ŠTEVILKA| LOKALNA | OBČINA IN|ŠTEVILKA|  m2  | TRŽNA OZ. |
|     | SKUPNOST |  ŠIFRA |    |     |ORIENTACIJSKA|
|     |      |KATASTRSKE|    |     |  VREDNOST |
|     |      | OBČINE |    |     | NEPREMIČNINE|
|     |      |     |    |     | v EUR (m2) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  12  |  Občina |  978 – | 1681 |  216  |457,92 (2,12)|
|     |  Žalec  | Studence |    |     |       |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  13  |  Občina | 1020 – | 1714/6 |  369  |204,92 (0,56)|
|     |  Žalec  | Pongrac |    |     |       |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  14  |  Občina | 1020 – | 1706/3 |  1.136 |  2.272,00 |
|     |  Žalec  | Pongrac |    |     |  (2,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  15  |  Občina | 1020 – | 1706/4 |  1.069 |  2.138,00 |
|     |  Žalec  | Pongrac |    |     |  (2,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|  16  |  Občina | 1020 – | 1708/4 |  611  |  1.222,00 |
|     |  Žalec  | Pongrac |    |     |  (2,00)  |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.