Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1585. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 4924.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+------------+----------+-------------+-----------+------------+
|  Tarifna  | Enota   |  Cena  |  Dodatek  | 20 % DDV |Končna cena |
|  skupina  |      | brez DDV | za povečanje|      | z DDV na |
|       |      | na enoto | energetske |      |  enoto  |
|       |      |     |učinkovitosti|      |      |
|       |      |     |  na enoto |      |      |
+--------------+------------+----------+-------------+-----------+------------+
|       |      |     |       |      |      |
|GOSPODINJSKI |      |     |       |      |      |
|ODJEM     |      |     |       |      |      |
|       |      |     |       |      |      |
|za dobavljene |      |     |       |      |      |
|količine   |      |     |       |      |      |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|po toplotnem |      |     |       |      |      |
|števcu    |EUR/MWh   |48,2641  |0,5000    |9,7528   |58,5169   |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|tople potrošne|      |     |       |      |      |
|vode     |      |     |       |      |      |
|po vodomeru  |EUR/m3   |3,2240  |0,0300    | 0,6508  | 3,9048   |
|       |      |     |       |      |      |
|za priključno |      |     |       |      |      |
|moč      |      |     |       |      |      |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|po toplotnem |      |     |       |      |      |
|števcu    |      |     |       |      |      |
|in obračun  |      |     |       |      |      |
|po vodomeru  | EUR/MW/leto|7.524,0085|       | 1.504,8017| 9.028,8102 |
|       |      |     |       |      |      |
|       |      |     |       |      |      |
+--------------+------------+----------+-------------+-----------+------------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |      |      |
|ODJEM     |      |     |       |      |      |
|       |      |     |       |      |      |
|za dobavljene |      |     |       |      |      |
|količine   |      |     |       |      |      |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|po toplotnem |      |     |       |      |      |
|števcu    |EUR/MWh   |53,7351  |0,5000    |10,8470  |65,0821   |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|tople potrošne|      |     |       |      |      |
|vode     |      |     |       |      |      |
|po vodomeru  | EUR/m3   |3,5869  | 0,0300   | 0,7234  | 4,3403   |
|       |      |     |       |      |      |
|za priključno |      |     |       |      |      |
|moč      |      |     |       |      |      |
| - za obračun |      |     |       |      |      |
|po toplotnem |      |     |       |      |      |
|števcu    |      |     |       |      |      |
|in obračun  |      |     |       |      |      |
|po vodomeru  | EUR/MW/leto|8.709,3515|       | 1.741,8703| 10.451,2218|
|       |      |     |       |      |      |
+--------------+------------+----------+-------------+-----------+------------+
V skladu s Spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri obračunu po vodomeru določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/13.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 29. aprila 2013
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor