Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1574. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, stran 4898.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00, Uradni list RS, št. 53/08, 94/09 in 57/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 25. seji dne 24. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
I.
V Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični se imenujejo kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna Gorica naslednji člani:
1. Majda Verbič, Šentvid pri Stični 36, 1296 Šentvid pri Stični,
2. Ignacij Kastelic ml., Pungert 7, 1296 Šentvid pri Stični,
3. Marina Koščak, Vir pri Stični 44, 1295 Ivančna Gorica.
II.
Mandatna doba traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0013/2013
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.