Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1573. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica, stran 4898.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) ter 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 63/08, 94/09, 57/11 in 15/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 25. seji dne 24. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica
I.
1. V Svet Vrtca Ivančna Gorica se kot predstavniki ustanovitelja – iz občine Ivančna Gorica imenujejo s 24. 4. 2013 naslednji člani:
1. Irena Brodnjak, Stična 58 a, Ivančna Gorica, svetnica,
2. Stanko Kuplenk, Velike Češnjice 20, Šentvid pri Stični, svetnik,
3. Urška Rus, Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, svetnica.
II.
2. Mandatna doba traja 4 leta.
III.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2013
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.