Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1562. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 119 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013, stran 4873.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – Eurocontrol (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02, 42/03, 138/06 in 62/08) in 1. člena Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) minister za infrastrukturo in prostor objavlja
S K L E P
razširjene komisije Eurocontrol št. 119 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013,
ki se glasi:
»Razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, zlasti drugega odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z 12. februarja 1981, zlasti točke e) drugega odstavka 3. člena in točke a) prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh, zlasti 10. člena tega dokumenta;
ob upoštevanju Plačilnih pogojev pristojbin na zračnih poteh, zlasti 6. člena tega dokumenta;
na predlog Razširjenega odbora in Začasnega sveta,
sprejeme naslednji sklep:
Edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh znaša 10,89 odstotkov na leto in začne veljati s 1. januarjem 2013.
V Bruslju, dne 5. 12. 2012
V. CEBOTARI
Predsednik komisije«
Št. 007-142/2013/4-00731203
Ljubljana, dne 12. aprila 2013
EVA 2013-2430-0038
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor