Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1558. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2 – 403), stran 4868.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2 – 403)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1325 k.o. 851 – Legen (ID 3623883) v izmeri 660 m2.
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-10/2013
zveza spis št. 478-25/2013
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost