Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1556. Odlok o pripojitvi Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu »Zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec«, stran 4863.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o pripojitvi Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu »Zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec«
1. člen
Javni zavod za izvajanje mladinskih in socialnih programov, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 1843737 (v nadaljevanju: prevzeti zavod) se pripoji k Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 3391817 (v nadaljevanju: prevzemni zavod).
2. člen
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu.
3. člen
Prevzeti zavod s pripojitvijo preneha obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto prevzemnega zavoda. Prevzemni zavod kot univerzalni pravni naslednik prevzetega zavoda vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti zavod z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču.
4. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo ter druge statusne zadeve in razmerja med prevzetim in prevzemnim zavodom se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – UPB2 (Uradni list RS, št. 30/12), pri čemer se njegove določbe uporabljajo do vpisa pripojitve javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k javnemu zavodu Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec v Sodni register in do uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2013
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost