Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1554. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica, stran 4861.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17.,18. in 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. seji dne 18. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica
1. člen
Javni športni objekti, ki so v Občini Ribnica namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa, so:
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|Zap.|Naziv nepremičnine |Naslov,    |Zemljiško knjižni   |
|št. |          |lokacija    |podatki        |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|1. |Športni center   |Majnikova   |parc. št. 1815/1 k.o. |
|  |Ribnica      |ulica 2,    |1625 Ribnica     |
|  |          |Ribnica    |           |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|2. |Večnamensko igrišče|Ribnica    |parc. št. 1815/3 k.o. |
|  |Ribnica      |        |1625 Ribnica     |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|3. |Dvorana DC-16   |Šolska ulica  |parc. št. 402 k.o.  |
|  |Dolenja vas    |9, Dolenja vas |1629 Dolenja vas   |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|4. |Rokometno igrišče |Dolenja vas  |parc. št. 3350/1 k.o. |
|  |Dolenja vas    |        |1629 Dolenja vas   |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|5. |Nogometni stadion |Ribnica    |parc. št. 760 in 761 |
|  |Ribnica (ob    |        |k.o. 1625 Ribnica   |
|  |Bistrici)     |        |           |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|6. |Rokometno igrišče |Grič      |parc. št. 1508/108  |
|  |Grič        |        |k.o. 1624 Gorenja vas |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|7. |Rokometno igrišče |Gornje Lepovče |parc. št. 451/1 k.o. |
|  |Lepovče      |        |1624 Gorenja vas   |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|8. |Športno igrišče  |Dolenji Lazi  |parc. št. 1560/3,   |
|  |Dolenji Lazi    |        |1560/6, 1568/2,    |
|  |          |        |1574/2, 1576/2 in   |
|  |          |        |1580/3, vse k.o. 1624 |
|  |          |        |Gorenja vas      |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|9. |Rokometno igrišče |Sušje     |parc. št. 744 k.o.  |
|  |Sušje       |        |1617 Sušje      |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|10. |Športno igrišče  |Sveti Gregor  |parc. št. 21/7, 21/9 |
|  |Sveti Gregor    |        |in 24/5, vse k.o. 1614|
|  |          |        |Slemena        |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
|11. |Stadion obrtna cona|Ribnica    |parc. št. 935/24 in  |
|  |Ugar        |        |935/80, vse k.o. 1625 |
|  |          |        |Ribnica        |
+----+-------------------+---------------+----------------------+
2. člen
Javne športne objekte, določene s tem sklepom, lahko odda župan s pogodbo v upravljanje osebam javnega prava. V pogodbi se opredeli način upravljanja, vzdrževanja in uporabe javnih športnih objektov.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0003/2013
Ribnica, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost