Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1544. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek, stran 4853.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 20/11) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96, 72/98, 123/03, 42/07, 10/10), se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Podčetrtek sodijo:
– Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek,
– Podružnična osnovna šola Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 27a, 3253 Pristava pri Mestinju,
– Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek, z oddelki v Podčetrtku, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek in z oddelki v Pristavi pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 27a, 3253 Pristava pri Mestinju«.
2. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Podčetrtek.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev osnovne šole, podružnične osnovne šole in vrtca, in sicer:
– iz Osnovne šole Podčetrtek tri člane,
– iz Podružnične osnovne šole Pristava pri Mestinju enega člana,
– iz vrtca enega člana.
V svetu zavoda so zastopani starši tako, da je po eden predstavnik iz osnovne šole, podružnične osnovne šole in vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-122/2013
Podčetrtek, dne 26. aprila 2013
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost