Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1525. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, stran 4814.

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt-UPB2 in 25/08, Zvrt-D), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 16. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1. člen
Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 5. 2013 določi:
1. Prva starostna skupina v znesku 457,10 €
2. Druga starostna skupina v znesku 341,20 €.
2. člen
Cena dodatnega varstva otrok izven obratovalnega časa od 16.30 do 18. ure ostane 3,00 EUR.
3. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za največ 62 dni (2 meseca).
4. člen
V primeru, da med šolskim letom nastane prosto mesto v kateri od starejših skupin, preide najstarejši otrok iz predhodne skupine v novo skupino. Na ta način se sprosti mesto v jasličnem oddelku.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-1/06 z dne 19. 5. 2009.
Št. 602-0001/2013
Videm, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost