Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci, stran 4814.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), 7. in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 51/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi;
»Priznanja Občine Beltinci so:
– naziv častni občan Občine Beltinci,
– plaketa Občine Beltinci,
– pisno priznanje Občine Beltinci,
– županovo priznanje Občine Beltinci.«.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako, da glasita;
»Priznanja Občine Beltinci po tem odloku se lahko prejemniku podelijo le enkrat in se praviloma podeljujejo ob praznovanju občinskega praznika.
V enem letu se lahko izmed priznanj Občine Beltinci, navedenih v prvi, drugi in tretji alineji 4. člena, podeli skupno največ tri priznanja.«.
4. člen
Črta se drugi odstavek 15. člena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2013-24-299/V
Beltinci, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost