Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1511. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 4660.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 22. redni seji dne 23. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, ki jo je predlagal Dom starejših občanov Novo mesto in ob delavnikih znaša 22,41 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k ceni storitve ob delavnikih znaša 13,91 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika ob delavnikih 8,50 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena ure storitve, opravljene ob nedeljah znaša 27,03 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k ceni storitve ob nedeljah znaša 16,54 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo znaša 10,49 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena ure storitve, opravljene ob državnih praznikih znaša 29,18 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k ceni storitve ob državnih praznikih znaša 17,77 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa ob državnih praznikih znaša 11,41 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014.
Št. 122-0005/2013-4
Šmarješke Toplice, dne 23. aprila 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.