Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1505. Sklep o uveljavljanju počitniške rezervacije v mesecih juliju in avgustu in o stroških začasnega izpisa, stran 4656.

Na podlagi določb 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 91/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 22/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o uveljavljanju počitniške rezervacije v mesecih juliju in avgustu in o stroških začasnega izpisa
1. člen
Kadar je otrok opravičeno odsoten, se cena programa za otroka zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice prvi dan otrokove odsotnosti. V tem primeru se staršu od njegove cene programa odbije v ceni določeni dnevni strošek živil od tretjega dne dalje. Kolikor starš vrtcu ne javi otrokove odsotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene ne odbije.
2. člen
V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot trideset koledarskih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da znaša plačilo staršev 50% njihovega prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil odločen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se mu odsotnost obračuna v vsakem mesecu ločeno glede na število dni.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Bistrica ob Sotli po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu zaradi začasnega izpisa otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju največ šestdeset koledarskih dni (dva meseca).
V času, ko je otrok začasno izpisan in se uveljavlja rezervacija mesta v vrtcu, plačajo starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Starši so začasni izpis in hkratno rezervacijo mesta v vrtcu dolžni upravi vrtca napovedati najkasneje do 1. junija v letu.
Razliko med plačilom rezervacije staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov živil, zagotavlja Občina Bistrica ob Sotli.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-05-19
Bistrica ob Sotli, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.