Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1497. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec, stran 4591.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec
1. člen
Na pobudo investitorja – lastnika zemljišča se razširi območje stavbnih zemljišč na parc. št. 2215, k.o. Studenec v velikosti 1.021,00 m², v delu označenem v strokovni podlagi, ki je priloga tega sklepa.
2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen izgradnje objekta za kmetijsko dejavnost – objekta za hrambo kmetijskih strojev, orodja in kmetijske mehanizacije.
3. člen
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta sklep nanaša. Na območju širitve se upoštevajo prostorsko izvedbeni pogoji določeni z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.), ki veljajo za gradbeno enoto PS11.gs, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.
Št. 3505-0001/2013
Sevnica, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost