Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1496. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu, stran 4590.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 18,14 EUR za opravljeno uro storitve.
2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 12,48 EUR na uro oziroma v višini 73,5 % cene storitve.
3. člen
Cena storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR na uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu, številka 122-0083/2012, z dne 18. 10. 2012, objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/12.
Št. 122-0037/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost