Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1488. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 4578.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na naslednjih nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana:
– parc. št. 116/135 – dvorišče, v izmeri 9 m², dvorišče, v izmeri 4 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 14 m²,
– parc. št. 116/136 – dvorišče, v izmeri 4 m², dvorišče, v izmeri 10 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 15 m²,
– parc. št. 116/137 – dvorišče, v izmeri 18 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 14 m²,
– parc. št. 116/138 – dvorišče, v izmeri 18 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 13 m² in parc. št. 116/139 – dvorišče v izmeri 9 m², dvorišče, v izmeri 4 m² in zemljišče pod stavbo, v izmeri 13 m²,
vse k.o. 2679 – Gradišče II.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7114-62/2011-17
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.