Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1481. Sklep št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 4564.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC – B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odločba US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 20. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
S K L E P
št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status splošne rabe za naslednje nepremičnine:
+---------+---------+---------+-----------------+
|Parcelna |Vrsta  |Površina |Katastrska občina|
|številka |rabe   |m2    |         |
+---------+---------+---------+-----------------+
|1165/3  |cesta  |  186  |1075 – Ostrožno |
+---------+---------+---------+-----------------+
|1195/3  |cesta  |  81  |1067 – Brezova  |
+---------+---------+---------+-----------------+
|1192/13 |cesta  |  154  |1067 – Brezova  |
+---------+---------+---------+-----------------+
|1192/14 |cesta  |  97  |1067 – Brezova  |
+---------+---------+---------+-----------------+
|2547/12 |cesta  |  23  |1077 – Celje   |
+---------+---------+---------+-----------------+
|1341/0  |neplodno |  22  |1077 – Celje   |
+---------+---------+---------+-----------------+
|2505/13 |neplodno |  72  |1077 – Celje   |
+---------+---------+---------+-----------------+
|639/8  |travnik |  15  |1076 – Medlog  |
+---------+---------+---------+-----------------+
|2086/3  |travnik |  6  |1076 – Medlog  |
+---------+---------+---------+-----------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-116/2013
Celje, dne 23. aprila 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost