Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1478. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci, stran 4556.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, 109/12) (ZPNačrt – spremembe) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci
I.
Ta sklep nadomešča Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cankova (Uradni list RS, št. 93/99, 51/02, 100/03, 24/04) v delu na katerega se sklep o manjši širitvi naselja nanaša, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč, ki se urejajo z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za ravninski del Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova (Uradne objave, št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12).
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se, v skladu s ZPNačrt-om – spremembe, dopusti na podlagi pobude lastnika parcele št. 545 iz k.o. Skakovci, o manjši razširitvi stavbnega zemljišča zaradi razširitve obstoječe obrtne dejavnosti.
III.
Območje stavbnega zemljišča se razširi tako, da se razširi oziroma dodatno vključi del parcele št. 545 v k.o. Skakovci, v skupni izmeri 1.235 m² za potrebe umestitve objekta – pokritega skladišča.
IV.
Območje širitve je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI.
Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.
Št. 3505-03/2013
Cankova, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.