Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku, stran 4544.

Na podlagi 99. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
1. člen
V Pravilniku o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr. in 62/08) se v tretjem odstavku 9. člena besedi "en kilometer" nadomestita z besedama "dva kilometra".
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda "osem" nadomesti s številom "12".
3. člen
Za obračun in plačilo stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr. in 62/08).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-60/2013
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EVA 2013-2030-0008
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost