Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1415. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika, stran 4330.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 57/12), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) in 11. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 11/10) se prva alineja tretjega odstavka 42. člena spremeni tako, da se glasi:
»– mešani komunalni odpadki 1-krat štirinajstdnevno,«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-9/2010-3
Metlika, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.