Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1410. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 4305.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13 in 18/13) se v 13. členu v prvi alineji besedilo »Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Direktorat za šport
Direktorat za investicije
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za znanost
Direktorat za informacijsko družbo«.
Za enajsto alinejo se doda nova, dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– v Ministrstvu za kulturo:
Direktorat za kulturno dediščino
Direktorat za ustvarjalnost
Direktorat za medije«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-7/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2030-0025
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost