Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1391. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4274.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB I, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičninah:
– parc. št. 2052/5 – pot, 766 m2, k.o. Liberga (ID 1846),
– parc. št. 2043/2 – neplodno, 120 m2, k.o. Liberga (ID 1846) in
– parc. št. 1967/2 – pot, 513 m2, k.o. Vintarjevec (ID 1849)
ki so javno dobro, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Nepremičnine iz točke I. tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 1779737000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-49/2008, 466-10/2013, 466-63/2009
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013
Župan
Občina Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost