Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, stran 4273.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10 in 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US. in 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP; Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS št. 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – Odl. US, 87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
1. člen
V Odloku o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 98/12), se črta 59. člen, ki glasi:
»V primeru, ko je izvajanje dejavnosti najemnika zelo pomembno za razvoj Občine Šmartno pri Litiji, lahko župan po pooblastilu Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji zniža najemnino do največ 50 %.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-4/2012-04
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost