Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1331. Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, stran 4211.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. seji dne 15. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
1. člen
Razveljavi se Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 65/97).
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Brežice, dne 15. aprila 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost