Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1325. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 4205.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 4. 2013 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 22. 4. 2013 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se spremeni prvi odstavek 38. člena, tako da se po novem glasi:
»Rektorja izvolijo za dobo štirih let visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na univerzi. Volilno pravico imajo tudi študentje, ki jim pripada ena petina glasov od skupnega števila glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni. Za študenta-elektorja posamezne članice lahko kandidira vsak študent te članice. Podrobnejši postopek volitev študentov-elektorjev se določi z volilnim pravilnikom univerze.«
2. člen
(Končna in prehodna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Do uskladitve Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani s to spremembo, se uporablja neposredno Statut.
Št. 014-1/2013-12
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
Predsednik Upravnega
odbora
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Predsednik Senata
prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik l.r.
Rektor

AAA Zlata odličnost