Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, stran 4181.

Na podlagi prvega odstavka 292. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11 in 14/12) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
1. člen
V Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03) se v tretjem odstavku 6. člena znesek »50 SIT« nadomesti z zneskom »0,21 eurov«.
2. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dnevnica za odsotnost izvršitelja izven območja okrožnega sodišča, za katerega je imenovan, znaša za čas odsotnosti nad 12 ur 16 eurov.«.
V šestem odstavku se beseda »okrajnega« nadomesti z besedo »okrožnega«.
3. člen
V prvem odstavku Tar. št. 1 se besedilo »naprej pa 1 % od tolarske vrednosti terjatve, vendar največ v tolarski protivrednosti 2500 točk« nadomesti z besedilom »naprej pa 1 % od vrednosti terjatve, vendar največ 2500 točk«.
4. člen
Tar. št. 13 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 13
Popis premoženja
Za popis in cenitev premoženja pripada izvršitelju glede na vrednost popisanega premoženja naslednje plačilo:
+-------------------------------+----------------------+
|   Vrednost popisanega   | Vrednost plačila za |
|   premoženja v točkah   | popis in cenitev v |
|                |    točkah    |
+-----------------+-------------+----------------------+
|    nad    |   do   |           |
+-----------------+-------------+----------------------+
|         |  10000  |     320     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   10000   |  20000  |     400     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   20000   |  40000  |     480     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   40000   |  70000  |     600     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   70000   |  100000  |     720     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   100000   |  130000  |     840     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   130000   |  160000  |     960     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   160000   |  200000  |     1080     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   200000   |  240000  |     1200     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   240000   |  320000  |     1320     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   320000   |  400000  |     1440     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   400000   |  500000  |     1560     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   500000   |  600000  |     1680     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   600000   |  700000  |     1880     |
+-----------------+-------------+----------------------+
|   700000   |  800000  |     1920     |
+-----------------+-------------+----------------------+
Poleg plačila po prejšnjem odstavku pripada izvršitelju še plačilo po porabljenem času, če traja popis in cenitev skupaj več kot eno uro.«.
5. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2013
Ljubljana, dne 22. aprila 2013
EVA 2013-2030-0009
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost