Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1278. Odlok o spremembi Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu, stran 4009.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. seji dne 10. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
1. člen
V Odloku o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu (Uradni list RS, št. 13/12) se v 10. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Prodajna mesta so označena in oštevilčena ter služijo namenu razvrstitve in velikosti prodajnih prostorov.«
2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino sejemskega prostora po veljavnem ceniku sejma v Mokronogu. Upravljavec lahko v primeru neplačila zahteva prepoved prodaje blaga izven prodajaln.«
3. člen
Prvi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za dosledno izvajanje tega odloka je odgovoren organizator oziroma upravljavec. Upravljavec lahko imenuje osebo, ki v njegovem imenu, določa prodajalcu dogovorjena prodajna mesta ter opozarja prodajalce na izvajanje določil 22., 23. in 24. člena odloka. Pooblaščena oseba lahko od prodajalca tudi zahteva potrdilo o plačilu najemnine ali drugih storitev. Pooblaščena oseba se izkazuje s pooblastilom upravljavca. V primeru ugotovljenih kršitev je pooblaščena oseba dolžna obvestiti pristojni medobčinski inšpekcijski organ.«
4. člen
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega reda opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.«
5. člen
28. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti prepoved prodaje blaga, če se ta vrši izven določenih sejemskih površin in izven označenega prodajnega mesta, ki je bil določen prodajalcu,
– odrediti prepoved prodaje blaga, če se ta vrši izven obratovalnega časa sejma.«
6. člen
Za 28. členom se doda novi 29. člen, ki se glasi:
»(1) Z globo 500 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če opravlja prodajo blaga izven določenih sejemskih površin in izven označenega prodajnega mesta, ki je bil določen prodajalcu,
– če opravlja prodajo blago izven obratovalnega časa sejma,
– če ravna v nasprotju z 20., 23. in 24. členom odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki prodaja blago in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«
7. člen
Za 29. členom se doda novi 30. člen, ki se glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 007-006/2011
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti