Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1272. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, stran 4000.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in določil Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet na 15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško
1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, ki jo je predlagal izvajalec CSD Laško.
2.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 18,84 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu subvencionirala v višini 14,86 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 3,98 EUR na efektivno uro.
3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 26,37 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,67 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,70 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 28,26 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 20,00 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 8,26 EUR na efektivno uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni pomoči družini na domu – socialni oskrbi na domu v Občini Laško številka 122-14/2012, z dne 29. 2. 2012 (Uradni list RS, št. 20/12).
6.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2013.
Št. 12280-02/2013
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti