Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1264. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku, stran 3986.

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 (v nadaljevanju: SD ZN) bo potekala od 26. aprila 2013 do vključno 10. maja 2013, v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih, v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu, www.crnomelj.si, bo dostopna elektronska oblika SD ZN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v torek, 7. maja 2013, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SD ZN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD ZN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev SD ZN – pripombe – Danfoss«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne 16. aprila 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti