Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1262. Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 3984.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 95/06, 71/07, 82/07, 32/08, 70/08, 47/09, 75/09, 10/10 in 104/11) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Svet gorenjskih sindikatov
D O D A T E K š t . 9
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
Črta se 6. odstavek 42. člena.
2. člen
Doda se 42. a) člen, ki glasi:
(1) Če je pri delodajalcu v preteklem letu v povprečju več kot 5 % delavcev prejemalo zakonsko minimalno plačo in ima to za posledico uravnilovko med izplačanimi plačami, se pri delodajalcu določi način, ki iz zneska zakonske minimalne plače pri delodajalcih v panogi, izvzame posamezne elemente plače (v celoti ali določenem delu) z namenom razlikovanja med zaposlenimi, glede na določena oziroma dogovorjena pravila za zmanjševanje uravnilovke pri delodajalcu.
(2) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu določita način iz prejšnjega odstavka najkasneje do 1. 9. 2013 in nato vsako leto do 1. 7. v koledarskem letu ponovno preverita, ali so še podane okoliščine, ki narekujejo uporabo načina iz prejšnjega odstavka.
(3) Obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena ne zavezuje delodajalcev, ki imajo že vzpostavljen sistem izločanja posameznih elementov plače iz zneska zakonske minimalne plače.
(4) Določila tega člena veljajo do spremembe zakonske opredelitve minimalne plače ali spremembe načina usklajevan ja zneska minimalne plače.
3. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo za Dodatek št. 8 k pogodbi (Uradni list RS, št. 104/11) in velja eno leto, to je do 28. 2. 2014.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 3. 2013 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+-----------------------------+--------------+--------------+
|    Tarifni razred    |  Najnižja  |  Najnižja  |
|               |  mesečna  | osnovna plača|
|               |osnovna plača | na uro v € |
|               |za 174 ur v € |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|I.   |Enostavna dela    |    532,44|     3,06|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|II.  |Manj zahtevna dela  |    544,62|     3,13|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|III.  |Srednje zahtevna   |    596,82|     3,43|
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|IV.  |Zahtevna dela    |    671,64|     3,86|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|V.   |Bolj zahtevna dela  |    732,54|     4,21|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VI.  |Zelo zahtevna dela  |    852,60|     4,90|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VII.  |Visoko zahtevna dela |    991,80|     5,70|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VIII. |Najbolj zahtevna   |   1.132,74|     6,51|
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|IX.  |Izjemno pomembna,  |   1.332,84|     7,66|
|    |najbolj zahtevna   |       |       |
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
2. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2013 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+-----------------------------+--------------+--------------+
|    Tarifni razred    |  Najnižja  |  Najnižja  |
|               |  mesečna  | osnovna plača|
|               |osnovna plača | na uro v € |
|               |za 174 ur v € |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|I.   |Enostavna dela    |    542,88|     3,12|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|II.  |Manj zahtevna dela  |    555,06|     3,19|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|III.  |Srednje zahtevna   |    609,00|     3,50|
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|IV.  |Zahtevna dela    |    685,56|     3,94|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|V.   |Bolj zahtevna dela  |    746,46|     4,29|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VI.  |Zelo zahtevna dela  |    870,00|     5,00|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VII.  |Visoko zahtevna dela |   1.010,94|     5,81|
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|VIII. |Najbolj zahtevna   |   1.155,36|     6,64|
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
|IX.  |Izjemno pomembna,  |   1.358,94|     7,81|
|    |najbolj zahtevna   |       |       |
|    |dela         |       |       |
+-------+---------------------+--------------+--------------+
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 znaša 820 €. Ta znesek najnižjega polnega regresa velja do določitve polnega regresa za leto 2014. Delodajalci, ki so za leto 2012 izplačali regres v znesku, ki je nižji od 793 €, izplačajo najnižji polni regres za leto 2013 v višini 820 €, povišan za razliko med izplačanim regresom za leto 2012 in zneskom 793 €. Izhodiščna vrednost za izračun regresa za letni dopust za leto 2014 je 774,96 €.
4. Delodajalec povrne stroške prehrane med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80 % cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
4. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2013 dalje.
Ljubljana, dne 29. marca 2013
Za Gospodarsko zbornico Slovenije:
 
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora Zbornice elektronske in elektroindustrije
 
Za Združenje delodajalcev Slovenije:
 
ZDS – Sekcija za kovine
Franci Bratkovič l.r.
predsednik
 
Za sindikate:
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske,
elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Damjan Volf l.r.
pooblaščenec
 
Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.
predsednica
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 4. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/44 o tem, da je Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti