Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1257. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev, stran 3945.

Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
1. člen
V Pravilniku o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (Uradni list RS, št. 31/08, 104/09 in 51/12) se v 2. členu številka »2086« nadomesti s številko »832«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se številka »2012« nadomesti s številko »2013«, številka »2011« s številko »2012«, številka »138.817« pa s številko »96.085«.
V drugem odstavku se besedilo »1. aprila« nadomesti z besedilom »30. aprila«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se številka »2012« nadomesti s številko »2013«, besedilo »vina ZGP« nadomesti z besedilom »vina ZGP letnika 2012«, številka »13.770« pa s številko »30.177«.
V tretjem odstavku se besedilo »za vse preglede, ki so bili izvedeni do 17. oktobra tekočega leta. Zbirni račun mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.« nadomesti z besedilom »z navedbo priznanih stroškov za izdelavo mnenja o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP iz prejšnjega odstavka. Zbirni račun mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 30. aprila leta, ki sledu letu trgatve.«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se številka »2012« nadomesti s številko »2013«, številka »10.705« pa s številko »15.000«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »2012« nadomesti s številko »2013«, številka »4.900« pa s številko »6.000«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-132/2013
Ljubljana, dne 30. marca 2013
EVA 2013-2330-0038
Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti