Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 15.2-378), stran 3556.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 19. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 15.2-378)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 851/14 (ID4115189), 851/13 (ID 2098486), 851/12 (ID 4617906) in 851/11 (ID 2603532), vse k.o. 855 – Zgornji Razbor.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-5/2013
zveza spis št. 478-7/2013
Slovenj Gradec, dne 20. marca 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost