Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode, stran 3554.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 19. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode (Uradni list RS, št. 71/96, 124/07 in 110/09) se v imenu odloka beseda »Vrtca« nadomesti z besedo »Vrtec«, tako da se ime odloka po novem glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Medvode«.
2. člen
V 3. členu odloka se za točko 5. dodata točki 6. in 7., ki se glasita:
»6. Senica, Sp. Senica 45, Medvode.
7. Sora, Sora 1 b, Medvode.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka, tako da se glasi:
»Dejavnosti vrtca po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
P 85.100 Predšolska vzgoja
I 56.290 Druga oskrba z jedmi«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-27/2007-3
Medvode, dne 19. marca 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost