Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1070. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2013, stran 3553.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 24. seji, dne 25. 3. 2013, sprejel
S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1/2013
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 4339/8 (ID 6145764) – pot v izmeri 154 m2,vpisana v k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 2635/48 (ID 6165540) – dvorišče v izmeri 13 m2, vpisana v k.o. 1320 – Drnovo,
– parc.št. 1247/17 (ID 6121111) – pot v izmeri 438 m2, vpisana v k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1246/25 (ID 6121138) – pot v izmeri 249 m2, vpisana v k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 834/5 (ID 6140160) – cesta v izmeri 130 m2, vpisana v k.o. 1316 – Stara vas.
II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-14/2013-O507
Krško, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost