Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1066. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica, stran 3551.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08), ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 19/13) in 79. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13 – UPB1), sta Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 28. 3. 2013 in Občinski svet Občine Žirovnica na 17. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejela
O B V E Z N O R A Z L A G O
11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/91)
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica, (Uradni list RS, št. 23/91), v 11. členu določa možnost prestavitve in zavarovanja komunalnih objektov in naprav (vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT, plin, toplovodno omrežje) zaradi rekonstrukcije postaje Žirovnica in rekonstrukcije postaje Slovenski Javornik, z dograditvijo tirnih kapacitet ter izgradnjo drugega tira od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice. Ker dovoljenih prestavitev in zavarovanja komunalnih objektov in naprav ni mogoče ločiti od gradnje novih komunalnih objektov in naprav, Občinski svet Občine Jesenice in Občinski svet Občine Žirovnica, sprejemata obvezno razlago 11. člena odloka.
2. člen
(Obvezna razlaga 11. člena odloka)
11. člen odloka se razlaga tako, da je v območjih, ki jih ureja odlok poleg možnih prestavitev in zavarovanj komunalnih objektov in naprav (vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT, plin, toplovodno omrežje), vedno dopustna tudi gradnja novih in nadomestnih komunalnih, energetskih in komunikacijskih objektov in naprav po novih in obstoječih trasah.
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2013
Jesenice, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 350-0003/2013
Žirovnica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost