Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1063. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist, stran 3547.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 23. seji dne 26. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja pločnika in ureditev ceste na relaciji Tolmin–Zatolmin na nepremičninah parc. št. 137/9, 135/2 in 137/8, vse k.o. Zatolmin v javno korist.
2. člen
Občinski svet Občine Tolmin pooblašča župana Občine Tolmin, da pri pristojni upravni enoti v skladu z 92., 93. in 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in v skladu z 12. in 19. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) vloži zahtevo za razlastitev nepremičnin iz 1. člena tega sklepa in za obremenitev dela nepremičnin parc. št. 137/10, 136 in 135/1, vse k. o. Zatolmin z začasno služnostjo v javno korist.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0193/2012
Tolmin, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost