Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina, stran 3533.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 22. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina (Uradni list RS, št. 61/09 in 14/11), se 18. člen spremeni tako da glasi:
(1) Komunalni prispevek se ne plača za:
– gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– gradnjo neprofitnih stanovanj;
– gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov;
– gradnjo gasilskih domov;
– gradnjo drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas v lasti društev;
– gradnjo stavb za kulturo (dvorane za družabne prireditve);
– priključitev obstoječih gasilskih domov na posamezno vrsto infrastrukture;
– priključitev obstoječih drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas v lasti društev na posamezno vrsto infrastrukture za potrebe njihovega delovanja.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
(3) V primeru, da se komunalni prispevek odmerja za objekt, ki ni v celoti v uporabi društva, se oprostitev upošteva samo za prostore v izključni uporabi društva.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Tišina, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost