Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1053. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551 in 552, k.o. Ostrožno, stran 3527.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne 19. februarja 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551 in 552, k.o. Ostrožno
I.
Dopolni se II. točka sklepa tako, da se za obstoječim besedilom doda sledeče:
»Območje, ki je osnova za širjenje ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), ki v 8. členu dopušča opravljanje kmetijskih dejavnosti oziroma gradnjo objektov za kmetijsko dejavnost. Na obravnavani lokaciji posega se kmetijska dejavnost že izvaja. S tem sklepom se tako širi območje za izvajanje kmetijske dejavnosti, kot je razvidno iz elaborata – Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 351-182/2012 – Podkrajšek«.
II.
Spremeni se besedilo III. točke tako, da se na novo glasi:
»V planu se razširi območje stavbnega zemljišča tako, da se razširi oziroma dodatno vključi del zemljišč parcelnih št. 551 in 552, k.o. Ostrožno, za potrebe umestitve kmetijskega objekta – hlev in gnojne jame, v skupni izmeri 4.900 m2 – za opravljanje kmetijske dejavnosti, kot je razvidno iz grafične priloge elaborata – Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 351-182/2012 – Podkrajšek«.
III.
V V. točki se za besedilom »sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije« doda besedilo: »brez grafične priloge«.
Št. 351-182/2012(261)
Šentjur, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost