Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1046. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 3517.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), druge in tretje točke 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti za leto 2013, v delu ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture – omrežnina, subvencionirala v višini 50 %.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Puconci izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode PÜNGRAD JKP d.o.o., javno podjetje, Bodonci 127a, 9265 Bodonci, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. marca 2013 dalje.
Št. 354-0006/2013
Puconci, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti