Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1045. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 3516.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN<20 znaša 7,48 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------+---------+------------+
|DN < 20     |  1  |    7,48|
+----------------+---------+------------+
|20 < DN < 40  |  3  |    22,45|
+----------------+---------+------------+
|40 < DN < 50  |  10  |    74,82|
+----------------+---------+------------+
|50 < DN < 65  |  15  |   112,24|
+----------------+---------+------------+
|65 < DN < 80  |  30  |   224,47|
+----------------+---------+------------+
|80 < DN < 100  |  50  |   374,12|
+----------------+---------+------------+
|100 < DN < 150 |  100  |   748,25|
+----------------+---------+------------+
|150 < DN    |  200  |  1.496,50|
+----------------+---------+------------+
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,2625 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN<20 znaša 2,55 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------+----------------+---------------+
|  premer  |faktor omrežnine|omrežnina/mesec|
+--------------+----------------+---------------+
|DN < 20    |    1    |      2,55|
+--------------+----------------+---------------+
|20 < DN < 40 |    3    |      7,66|
+--------------+----------------+---------------+
|40 < DN < 50 |    10    |     25,55|
+--------------+----------------+---------------+
|50 < DN < 65 |    15    |     38,32|
+--------------+----------------+---------------+
|65 < DN < 80 |    30    |     76,64|
+--------------+----------------+---------------+
|80 < DN < 100 |    50    |     127,73|
+--------------+----------------+---------------+
|100 < DN < 150|    100   |     255,46|
+--------------+----------------+---------------+
|150 < DN   |    200   |     510,93|
+--------------+----------------+---------------+
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 0,8415 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o določitvi cene za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 130/03).
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. marca 2013 dalje.
Št. 354-0006/2013
Puconci, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost