Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1043. Izid glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«, ki je bil dne 24. marca 2013, stran 3515.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Občine Piran objavlja
I Z I D G L A S O V A N J A
na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«, ki je bil dne 24. marca 2013
Število oddanih glasovnic: 2.191.
Število veljavnih glasovnic: 2.178 oziroma 99,41 %.
Število neveljavnih glasovnic: 13 oziroma 0,59 %.
Odgovor z besedo ZA je obkrožilo 876 volivcev oziroma 40,22 %.
Odgovor z besedo PROTI je obkrožilo 1.302 volivcev oziroma 59,78 %.
Št. 042–1/2012
Piran, dne 24. marca 2013
Predsednica
Občinske volilne komisije
Selma Bobera Stanovnik l.r.
Visto l'art. 90 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico, 45/08 e 83/12) la Commissione elettorale comunale del Comune di Pirano pubblica il seguente
E S I T O D E L L A V O T A Z I O N E
al referendum sospensivo concernente l'entrata in vigore del Decreto sul piano regolatore particolareggiato “Campolino terrazzamenti”, svoltosi domenica 24 marzo 2013
Numero di schede consegnate: 2.191.
Numero di schede valide: 2.178 ossia il 99,41 %.
Numero di schede nulle: 13 ossia il 0,59 %.
La risposta FAVOREVOLE è stata cerchiata da 876 elettori ossia il 40,22 %.
La risposta CONTRARIO è stata cerchiata da 1.302 elettori ossia il 59,78 %.
N. 042–1/2012
Pirano, 24 marzo 2013
La Presidente
della Commissione elettorale comunale
Selma Bobera Stanovnik m.p.

AAA Zlata odličnost