Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1001. Cenik novih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 3377.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0006/2009-02/1 z dne 30. 9. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0007/2009-22 z dne 26. 11. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 03212-0065/2009 z dne 16. 10. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-0187/2009 z dne 2. 11. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0001/2009-25/08 z dne 8. 10. 2009 in sklepi Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0001/2009-20-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19 z dne 24. 9. 2009) objavljamo
C E N I K
novih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
Potrjene cene v EUR/kg:
+-----------------------+-------+---------+
|  NAZIV STORITVE   | ENOTA | CENA  |
|            | MERE | (EUR/kg |
|            |    |brez DDV)|
+-----------------------+-------+---------+
|ZBIRANJE BIOLOŠKIH   |    |     |
|ODPADKOV        |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena javne      | kg  |  0,0078|
|infrastrukture     |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena storitve    | kg  |  0,1484|
+-----------------------+-------+---------+
|OBDELAVA BIOLOŠKIH   |    |     |
|ODPADKOV        |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena javne      | kg  |  0,0195|
|infrastrukture     |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena storitve    | kg  |  0,0216|
+-----------------------+-------+---------+
|PREVOZ ODPADKOV V   | kg  |  0,0125|
|RCERO CELJE      |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|OBDELAVA KOMUNALNIH  | kg  | 0,07448|
|ODPADKOV V RCERO    |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|ODLAGANJE KOMUNALNIH  | kg  |  0,0622|
|ODPADKOV V RCERO *   |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|OKOLJSKA DAJATEV *   | kg  | 0,00668|
+-----------------------------------------+
|* Se obračuna na 35 % v obdelavo     |
|sprejetih odpadkov            |
+-----------------------------------------+
(Cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)).
Cene ne vključujejo 8,5 % DDV.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema so cene v EUR na kg preračunane v cene v EUR na m³ na naslednji način:
Mešani komunalni odpadki: 1 m³ = 240,8840 kg
Biološko razgradljivi odpadki: 1 m³ = 443,8077 kg.
Cene na podlagi veljavnega tarifnega sistema:
+-----------------------+-------+---------+
|  NAZIV STORITVE   | ENOTA | CENA  |
|            | MERE | (EUR/m3 |
|            |    |brez DDV)|
+-----------------------+-------+---------+
|ZBIRANJE BIOLOŠKIH   |    |     |
|ODPADKOV        |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena javne      | m3  |  3,4617|
|infrastrukture     |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena storitve    | m3  | 65,8608|
+-----------------------+-------+---------+
|OBDELAVA BIOLOŠKIH   |    |     |
|ODPADKOV        |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena javne      | m3  |  8,6488|
|infrastrukture     |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|– cena storitve    | m3  |  9,5802|
+-----------------------+-------+---------+
|PREVOZ ODPADKOV V   | m3  |  3,0126|
|RCERO CELJE      |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|OBDELAVA KOMUNALNIH  | m3  | 17,9411|
|ODPADKOV V RCERO    |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|ODLAGANJE KOMUNALNIH  | m3  | 14,9830|
|ODPADKOV V RCERO *   |    |     |
|– cena storitve    |    |     |
+-----------------------+-------+---------+
|OKOLJSKA DAJATEV *   | m3  |  1,6091|
+-----------------------------------------+
|*Se obračuna na 35 % v obdelavo     |
|sprejetih odpadkov            |
+-----------------------------------------+
Cene se uporabljajo od 1. januarja 2013 dalje.
Rogaška Slatina, dne 19. marca 2013
OKP javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.
mag. Bojan Pirš l.r.

AAA Zlata odličnost