Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

996. Sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 60 dni, stran 3359.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 – ZIU), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji z dne 20. 3. 2013 in 27. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 60 dni
1. člen
Pravica do oprostitve plačila vrtca pripada staršu, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Log - Dragomer najmanj 11 mesecev, za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 60 dni.
2. člen
Starši uveljavljajo pravico do oprostitve plačila vrtca z vlogo, katere obvezna priloga je potrdilo zdravnika o otrokovi bolezni in izjava vrtca o otrokovi odsotnosti.
Vloga je dostopna na spletni strani Občine Log - Dragomer med obrazci in na sedežu Občine Log - Dragomer.
Vloga se vloži na Občino Log - Dragomer v roku 30 dni po preteku 60-dnevne otrokove odsotnosti.
O vlogi odloči Občina Log - Dragomer v roku 7 dni z odločbo.
3. člen
Občina Log - Dragomer krije znesek cene za otroka v vrtcu ki jo plačujejo starši, za neprekinjeno odsotnost otroka, daljšo od 60 dni, od 31 dne otrokove odsotnosti, za vsakih izpolnjenih 30 dni.
4. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 30 dni, št. 121-23/2012, z dne 26. 9. 2012.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-23/2012
Dragomer, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost