Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

991. Priloga k ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov, stran 3351.

P R I L O G A K C E N I K U
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
SNAGA Javno podjetje d.o.o. skladno s petim in šestim odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in na osnovi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 8-SU/2013 z dne 21. 3. 2013, objavlja porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike oziroma preračun cen iz mase v prostornino:
Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
| |      | Zbiranje | Zbiranje  | Obdelava | Odlaganje  |
| |      | določenih| biološko  | določenih| ostankov  |
| |      |  vrst  |razgradljivih|  vrst  | predelave  |
| |      |komunalnih| odpadkov  |komunalnih|   ali   |
| |      | odpadkov |       | odpadkov |odstranjevanja|
| |      |     |       |     | komunalnih  |
| |      |     |       |     | odpadkov  |
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
|A.|Masa    |     |       |     |       |
| |določenih |     |       |     |       |
| |vrst    |     |       |     |       |
| |komunalnih |     |       |     |       |
| |odpadkov v |     |       |     |       |
| |tonah   |  92.908|  20.000  |  51.103|    51.103 |
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
|B.|Delež   |     |       |     |       |
| |odloženih |     |       |     |       |
| |odpadkov po|     |       |     |       |
| |obdelavi  |     –|     –  |     –|    0,8716 |
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
|C.|Obračunska |     |       |     |       |
| |prostornina|     |       |     |       |
| |zabojnikov |     |       |     |       |
| |v m3    |  475.710|  144.626  |  475.710|   475.710 |
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
|D.|Sodilo za |     |       |     |       |
| |preračun v |     |       |     |       |
| |kg/ lit = |     |       |     |       |
| |(A*B/C)  |  0,1953|  0,1383  |  0,1074|    0,0936 |
+--+-----------+----------+-------------+----------+--------------+
Potrjena in zaračunana cena storitev ravnanja z odpadki v EUR/kg
+--+----------------------+---------+--------+--------+---------+
|1.|Cena javne      |     |    |    |     |
| |infrastrukture    |  0,0046| 0,0044| 0,0011|  0,0900|
+--+----------------------+---------+--------+--------+---------+
|2.|Cena storitve     |  0,1185| 0,0518| 0,0381|  0,0719|
+--+----------------------+---------+--------+--------+---------+
Potrjena in zaračunana cena storitev ravnanja z odpadki v EUR/m3 oziroma 1.000 lit
+--+----------------------+---------+-------+---------+---------+
|3.|Cena javne      |     |    |     |     |
| |infrastrukture    |     |    |     |     |
| |(1.*D*1.000)     |  0,9055| 0,6123|  0,1182|  8,4267|
+--+----------------------+---------+-------+---------+---------+
|4.|Cena storitve     |     |    |     |     |
| |(2.*D*1.000)     | 23,1323| 7,1658|  4,0927|  6,7320|
+--+----------------------+---------+-------+---------+---------+
Ta priloga začne veljati in se uporabljati 1. 4. 2013.
Ljubljana, dne 22. marca 2013
Janko Kramžar l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost