Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

989. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov, stran 3349.

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 8-SU/2013 z dne 21. 3. 2013 objavlja
C E N I K
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
1. člen
V družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. se določijo nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Medvode ter Škofljica:
2. člen
Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnanja z odpadki plačan z nakupom vrečke.
3. člen
Za uporabnika podzemnih zbiralnic in zbirnih stiskalnic je obračunska količina za en vnos KO 30 lit, za en vnos BIO 10 lit. Na mesec se obračuna dejansko število vnosov, vendar ne manj kot 6 vnosov KO in 4 vnosi BIO odpadkov.
4. člen
V primeru zabojnikov je mesečni strošek storitve ravnanja z odpadki zmnožek cene za posamezno velikost posode, števila posod in povprečnega mesečnega števila praznjenj za KO in za BIO odpadke.
5. člen
Za dodatno praznjenje zabojnikov po naročilu veljajo cene iz cenika, povečane za 100 %.
6. člen
Ta cenik začne veljati in se uporabljati 1. 4. 2013.
Ljubljana, dne 22. marca 2013
Janko Kramžar l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost